Info om våre tjenester

BRUKER-UNDERSØKELSER (Survey)

Spørreundersøkelser er en metode for å samle informasjon fra enkeltpersoner. Undersøkelser har en rekke formål, og kan utføres på mange måter. Undersøkelser kan gjennomføres for å samle informasjon gjennom en trykt spørreskjema, over telefon, via post, personlig, via diskett, eller på nettet. Denne informasjonen samles inn ved bruk av standardiserte prosedyrer slik at hver deltaker er stilt de samme spørsmålene på samme måte. Det innebærer å spørre folk om informasjon i noen strukturert format. Avhengig av hva som blir analysert, kan deltakerne bli kartlagt representere seg selv, sin arbeidsgiver, eller noen organisasjon de tilhører.

Les mer om nettbasert undersøkelse

OM SERMO

Sermo er en avdeling under Altnet AS som er en heldigital løsningsbedrift som leverer tjenester innen webutvikling, programmering, markedsføring og nettløsninger. Sermo har som hovedfokus å øke kompetanse, gi innsyn til brukere og samtidig levere forskjellige løsninger rettet mot den digitale forbruker.