HMS kurs for ledere – Nettbasert

Nettkurs
apr 30, 2018
14 Aktive deltagere
Ny sertifikat
(80% riktige svar)
HMS kurs for ledere – Nettbasert

4 Tilbakemeldinger med 4.875 i snitt (1-5)

(4 stemmer)

Pris
kr 1990
Kjøp nåReserver nå
nettbasert hms kurs for ledere
 Er du her for å teste dine kunnskaper innen HMS? Da kan du ta vår gratis HMS test quiz, som er helt gratis!

Se kurs innhold

Kursleder: Aksel Lian

Kurset kan reserveres mot betaling via denne siden, eller du kan kontakte oss for manuell påmelding ved å sende en epost til kontakt@sermo.no

 

Dette kurset dekker lovpålagt opplæring for Hms og tilbyr ekstra fagstoff og informasjon for deg som er i byggebransjen eller restaurantbransjen og andre bransjer.

Se oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

Hvem må ha HMS kurs?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens innhold.Formålet med denne veiledningen er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke tema-er som bør inngå i opplæringen.

Hva er HMS kurs?

hvem må ha HMS kurs

Opplæringens innhold

Med Sermos nettbaserte HMS kurs får du en grundig opplæring innen HMS regelverket og ditt ansvar som leder og arbeidsgiver. Kurset er delt opp i flere kategorier med lett forstått tekst, bilder og video for en variert og gøyal kursopplevelse.

I motsetning til mange korte og useriøse aktører innen HMS kurs som arbeidstilsynet har advart mot, velger Sermo å gi en opplæring som skal tilfredsstille framtidige krav fra myndighetene.

Hvordan foregår nettbasert HMS kurs?

Kurset tar ca. 6-8 timer å fullføre, det er totalt 9 kapitler som må gjennomgås og hver av kapitlene har en test som du må bestå før du kan gå videre.Etter at du har fullført alle kapitlene kan du ta sertifiseringsprøven der du må oppnå minst 70% riktige svar.Kursbevis utsendes umiddelbart etter at alle testene og avslutnings prøven er bestått.

Våre instruktører er tilgjengelige til å hjelpe deg dersom du har problemer med kurset eller har vanskeligheter med bruk av pc og nett. Du kan når som helst i kurset spørre om hjelp eller veiledning fra en av våre instruktører.

Er dette kurset godkjent av arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet godkjenner ikke kurstilbydere innen HMS per 2017. Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen, og dermed skal en skal ikke se bort i fra at dette kan bli et krav i framtiden som i Danmark, der kurstilbydere må godkjennes.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Dette kurset tilfredsstiller dagens lovkrav om HMS opplæring og er dermed godkjent til å kunne gi diplom på gjennomgått opplæring.

Tilpasset alle bransjer

Hovedinnholdet i kurset er tilpasset alle bransjer, og i tillegg er det satt opp egne kapitler for de forskjellige bransjene. Spesielt bransjer med høyere helsemessige risiko er nøye gjennomgått for at du som leder i din bedrift skal kunne regelverket inn og ut.

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Sertifikat\Diplom ved fullførelse av HMS kurs

Ved bestått kapitteltester og avsluttende eksamen, får du mulighet til å lastene ned diplom\sertifikat i PDF format. Det er også mulig å få denne tilsendt i epost eller pergament diplom via standard post. (Utsendelse innen 1-3 virkedager)

Mulighet til videreopplæring ved nye krav

Vårt system gir mulighet til oppdatering av kurs, fortløpende og dermed har du mulighet til å viderebygge på allerede bestått materiell. Brukernavn, passord og beståtte kurs med sertifiserer vil ligge i våre systemer for senere bruk, dersom du skulle ønske dette.

 

Mer om krav til HMS kurs for ledere

Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

Arbeidsmiljøfaktorer Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.
Gjennomføring av opplæringenHvordan kan opplæringen gjennomføres?Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang.

Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

HMS KURS - HELSE BHT KRAVHMS KURS - MILJØVERN - ARBEIDSMILJØ KRAVHMS KURS - SIKKERHET FOREBYGGENDE TILTAK KRAV

 

Eksempler til krav i bransjer – Se full oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

 

Kurs innhold:

 

x (x)
x (x)
Kapittel 1 HMS INTRODUKSJON OG FORMÅL
Del 1 : 1.1 Hva er HMS
Del 2 : 1.2 Helse
Del 3 : 1.3 Miljø
Del 4 : 1.4 Sikkerhet
Kapittel 2 SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
Del 5 : Sikkerhet på arbeidsplasen
Del 6 : Rutiner og andre tiltak
Kapittel 3 RISIKO KARTLEGGING OG FOREBYGGENDE TILTAK
Del 7 : En tryggere arbeidsplass
Del 8 : Risikoanalyse, kartlegging
Del 9 : Forebygging
Kapittel 4 ANSATTE, TRIVSEL OG MILJØ
Del 10 : Mobbing
Del 11 : Velvære på jobb
Del 12 : Verneombud
Kapittel 5 HELSE, SYKDOM, BHT
Del 13 : Helseovervåkning
Del 14 : Sykdom og oppfølgning
Del 15 : Forebyggende tiltak
Del 16 : BHT
Kapittel test
Kapittel 6 PÅ ARBEIDSPLASSEN
Del 17 : Kildesortering
Del 18 : Kjemikalier
Del 19 : Maskiner og vern
Kapittel 7 ARBEIDSGIVERS ANSVAR
Del 20 : Ansvar
Del 21 : Forsikring
Del 22 : Ansvar for forebygging
Kapittel 8 SYSTEMATISK HMS ARBEID
Del 23 : tiltak
Del 24 : Hms permen
Del 25 : En siste test
Avsluttende test

Kommentarer er stengt.