HMS kurs for ledere – Nettkurs

 • Kurs info

  Nettkurs
 • Nettkurs
  jun 30, 2018
  21 Aktive deltagere
  68 ganger tatt
  Ny sertifikat
  (80% riktige svar)

  6 Tilbakemeldinger med 4.9 i snitt (1-5)

  (6 stemmer)

  Pris
  kr 1290
  Få tilgangReserver nå
  HMS kurs online - Nettkurs

  HMS KURS FOR DAGLIG LEDER / ØVERSTE LEDER

  Er du her for å teste dine kunnskaper innen HMS? Da kan du ta vår gratis HMS test quiz, som er helt gratis!
  Se kurs innhold

  Kursleder: Aksel Lian

   

  Kurset kan tas ved å betale kursavgift og diplom blir tilgjengelig for print eller nedlastning i PDF format så snart kurset er fullført.

  Dersom du opplever problemer med registrering, kan vi hjelpe deg med dette. Sende en epost til kontakt@sermo.no

   

  Spørsmål og svar relatert til HMS-kurs for ledere

  Hvem må ha HMS kurs

  Øverste leder og verneombud må ha HMS kurs

  Hva bør HMS kurs inneholde

  HMS kurs bør inneholde: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, Informasjon om hvordan HMS arbeid utføres

  Kan jeg ta HMS kurs på nett

  Det kan du, såfremt du får opplæring som møter lovens krav.

   

  Om HMS-kurset

  Dette kurset dekker lovpålagt opplæring for Hms og tilbyr ekstra fagstoff og informasjon for deg som er i byggebransjen eller restaurantbransjen og andre bransjer. Med dette kurset oppfyller du den lovpålagte HMS-opplæringen for daglig leder, administrerende direktør og får i tillegg veiledning til hvordan du lager HMS-perm og andre krevde dokumenter innen Helse- miljø og sikkerhet.

   

  Se oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

  Hvem må ha HMS kurs?

  Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå obligatorisk opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens innhold.Formålet med denne veiledningen er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke tema-er som bør inngå i opplæringen.

  Hva er HMS kurs og hvordan foregår opplæringen?

  Opplæringens innhold

  Med Sermos nettbaserte HMS kurs får du en grundig opplæring innen HMS regelverket og ditt ansvar som leder og arbeidsgiver. Kurset er delt opp i flere kategorier med lett forstått tekst, bilder og video for en variert og gøyal kursopplevelse.

  I motsetning til mange korte og useriøse aktører innen HMS kurs som arbeidstilsynet har advart mot, velger Sermo å gi en opplæring som skal tilfredsstille framtidige krav fra myndighetene.

  Er dette kurset godkjent av arbeidstilsynet?
  Arbeidstilsynet godkjenner ikke kurstilbydere innen HMS per 2017. Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen, og dermed skal en skal ikke se bort i fra at dette kan bli et krav i framtiden som i Danmark, der kurstilbydere må godkjennes.
  Er dette kurset tilpasset min bransje?

  Tilpasset alle bransjer

  Hovedinnholdet i kurset er tilpasset alle bransjer, og i tillegg er det satt opp egne kapitler for de forskjellige bransjene. Spesielt bransjer med høyere helsemessige risiko er nøye gjennomgått for at du som leder i din bedrift skal kunne regelverket inn og ut.

  Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

  Useriøse kurs på nett for lav pris

  Daglig leder er ansvarlig for å dokumentere kunnskap om HMS. Mange aktører tilbyr nettkurs der du kan bestå kurset ved å svare på noen enkle spørsmål, og få tilsendt diplom for dette.

  En kurs som tar 5 minutter å fullføre er i lovens stand ikke godt nok for dokumentasjon.

   

  Hvordan foregår nettbasert HMS kurs?

  Kurset tar ca. 6-8 timer å fullføre, det er totalt 8 kapitler som må gjennomgås og hver av kapitlene har en test som du må bestå før du kan gå videre.Etter at du har fullført alle kapitlene kan du ta sertifiseringsprøven der du må oppnå minst 70% riktige svar.Kursbevis utsendes umiddelbart etter at alle testene og avslutnings prøven er bestått.

  Våre instruktører er tilgjengelige til å hjelpe deg dersom du har problemer med kurset eller har vanskeligheter med bruk av pc og nett. Du kan når som helst i kurset spørre om hjelp eller veiledning fra en av våre instruktører.

   

  Dokumentasjon på gjennomført opplæring

  Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

  Dette kurset tilfredsstiller dagens lovkrav om HMS opplæring og er dermed godkjent til å kunne gi diplom på gjennomgått opplæring.

   

  Sertifikat\Diplom ved fullførelse av HMS kurs

  Ved bestått kapitteltester og avsluttende eksamen, får du mulighet til å lastene ned diplom\sertifikat i PDF format. Det er også mulig å få denne tilsendt i epost eller pergament diplom via standard post. (Utsendelse innen 1-3 virkedager)

  Mulighet til videreopplæring ved nye krav

  Vårt system gir mulighet til oppdatering av kurs, fortløpende og dermed har du mulighet til å viderebygge på allerede bestått materiell. Brukernavn, passord og beståtte kurs med sertifiserer vil ligge i våre systemer for senere bruk, dersom du skulle ønske dette.

  Mer om krav til HMS kurs for ledere

  Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

  Arbeidsmiljøfaktorer Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.
  Gjennomføring av opplæringenHvordan kan opplæringen gjennomføres?Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang.

  Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

  HMS KURS - HELSE BHT KRAVHMS KURS - MILJØVERN - ARBEIDSMILJØ KRAVHMS KURS - SIKKERHET FOREBYGGENDE TILTAK KRAV

   

  Eksempler til krav i bransjer – Se full oversikt over HMS krav for alle bransjer (åpnes i nytt vindu)

  Bransje Type bedrift Krav Nye krav
  Anleggsbransjen Bransjen omfatter bygging og reparasjon av anlegg. Den omfatter bygging av broer, veger, tunneler, moloer, flyplasser, havne- og damanlegg med mer. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Miljø og helse Storulykker Strålevern Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017
  Hotell og restaurantvirksomhet Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forbrukertjenester Forurensning Miljø og helse Produkter Servering Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven. Fra 01. juli 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling Fra 01. juli 2017
  Byggebransjen Bransjen omfatter oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold, riving og ferdigstillelse av bygninger: grunnarbeid, takarbeid, blikkenslagerarbeid, elektrisk installasjonsarbeid, rørleggerarbeid, isolasjonsarbeid, VVS-arbeid, stukkaturarbeid, snekkerarbeid, gulvlegging og tapetsering, maler- og glassarbeid, og utvendig rengjøring av bygninger. Internkontroll Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Miljø og helse Strålevern Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

   

  Kurs innhold:

  Kapittel 1 HMS INTRODUKSJON OG FORMÅL
  Del 1 : 1.1 Hva er HMS
  Del 2 : 1.2 Gjelder HMS-forskriften vår bedrift?
  Kapittel 2 SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
  Del 3 : 2.1 Sikkerhet på arbeidsplasen
  Del 4 : 2.2 Rutiner og andre tiltak
  Kapittel test
  Kapittel 3 RISIKO KARTLEGGING OG FOREBYGGENDE TILTAK
  Del 5 : 3.1 En tryggere arbeidsplass
  Del 6 : 3.2 Risikoanalyse, kartlegging
  Del 7 : 3.3 Forebygging
  Del 8 : 3.4 Forebygging byggebransjen
  Kapittel 4 ANSATTE, TRIVSEL OG MILJØ
  Del 9 : 4.1 Mobbing og diskriminering
  Del 10 : 4.2 Velvære på jobb
  Del 11 : 4.3 Verneombud
  Kapittel 5 HELSE, SYKDOM, BHT
  Del 12 : 5.1 Helseovervåkning
  Del 13 : 5.2 Sykdom og oppfølgning
  Del 14 : 5.3 Forebyggende tiltak
  Del 15 : 5.4 BHT
  Kapittel test
  Kapittel 6 PÅ ARBEIDSPLASSEN
  Del 16 : 6.1 Kildesortering
  Del 17 : 6.2 Maskiner og vern
  Del 18 : 6.3 Avfallshåndtering
  Kapittel 7 ARBEIDSGIVERS ANSVAR
  Del 19 : 7.1 Ansvar
  Del 20 : 7.2 Forsikring
  Del 21 : 7.3 Tilsyn
  Kapittel 8 SYSTEMATISK HMS ARBEID
  Del 22 : 8.1 Tiltak
  Del 23 : 8.2 Hms permen
  Del 24 : 8.3 En siste test
  Avsluttende test