Hms kurs for øverste leder

Nettkurs
jul 27, 2017
10 Aktive deltagere
Ny sertifikat
(80% riktige svar)
Hms kurs for øverste leder

3 Tilbakemeldinger med 5 i snitt (1-5)

(3 stemmer)

Priskr 1990
Kjøp nåReserver nå

Kurs aktiv

Kontakt oss for påmelding kontakt@sermo.no

Dette kurset dekker lovpålagt opplæring for Hms og tilbyr ekstra fagstoff og informasjon for deg som er i byggebransjen eller restaurantbransjen.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen angir ikke hvilke krav som skal stilles til opplæringens innhold.
Formålet med denne veiledningen er å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke temaer som bør inngå i opplæringen.
Kurset tar ca. 6-8 timer å fullføre, det er totalt 9 kapitler som må gjennomgås og hver av kapitlene har en test som du må bestå før du kan gå videre.
Etter at du har fullført alle kapitlene kan du ta sertifiseringsprøven der du må oppnå minst 70% riktige svar.
Kursbevis utsendes umiddelbart etter at alle testene og avslutningsprøven er bestått.
Våre instruktører er tilgjengelige til å hjelpe deg dersom du har problemer med kurset eller har vanskeligheter med bruk av pc og nett.
Du kan når som helst i kurset spørre om hjelp eller veiledning fra en av våre instruktører.

Opplæringens innhold

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:

Arbeidsmiljøfaktorer

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Gjennomføring av opplæringen

Hvordan kan opplæringen gjennomføres?

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetansehevin

Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

Kapittel 1Introduskjon til HMS
Undervisning 1Hva er HMS?
Undervisning 2Hva er målet med HMS?
Undervisning 3Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
Kapittel test
Kapittel 2Sikkerhet på arbeidsplassen
Undervisning 4Sikkerhet på arbeidsplasen
Undervisning 5Rutiner og andre tiltak
Undervisning 6Brannvern
Kapittel 3Risiko kartlegging og forebyggende tiltak
Undervisning 7En tryggere arbeidsplass
Undervisning 8Kartlegging
Undervisning 9Risiko analyse
Undervisning 10Forebygging
Kapittel 4Ansatte, trivsel og miljø
Undervisning 11Mobbing
Undervisning 12Velvære på jobb
Undervisning 13Introduksjon for nyansatte
Undervisning 14Psykososialt arbeidsmiljø
Undervisning 15Forsikring
Undervisning 16Verneombud
Kapittel 5BHT, Helse, Sykdom og oppfølgning
Undervisning 17BHT - Bedriftshelsetjeneste
Undervisning 18Helseovervåkning
Undervisning 19Helseovervåkning
Kapittel 6På arbeidsplassen
Undervisning 20Kildesortering
Undervisning 21Fysisk arbeidsmiljø
Undervisning 22Ergonomi
Undervisning 23Arbeidsgivers plikter
Kapittel 7Hms permen
Undervisning 24Kartlegging
Undervisning 25Risikovurdering
Undervisning 26Tiltak og handlingsplaner.
Undervisning 27Oppfølging
Kapittel 8Systematisk HMS arbeid
Avsluttende test