HMS opplæring kravRegistrer deg helt gratis

Registrering på denne siden er helt gratis og uforpliktende. Gratis konto vil gi deg tilgang til mange gratis kurs og tester og mer avanserte betalte kurs med sertifisering.

Vi følger personvernloven og deler ikke informasjon om medlemmene med en tredje part.
Les mer om bruk av Cookies og infokapsler og vår personvern policy

HMS REGELVERK OG KRAV

 

HMS

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

HMS-forskriften kalles også internkontrollforskriften.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
  • gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Start med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper.

 


HMS-KORT

 

HMS-kort i bygg og anlegg

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

 

Arbeidsgivers ansvar å bestille HMS-kort

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS-kort.

Hvem fører kontroll med HMS-kort

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen.

Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal arbeidstaker bære HMS-kortet godt synlig. På oppfordring skal kortet vises til:

  • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
  • verneombud og regionale verneombud
  • byggherre, byggherres representant
  • koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
  • bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)

Merk at HMS-kortnummeret skal settes inn i oversiktslisten over personer som utfører arbeid på byggeplassen, se byggherreforskriften § 15.

 

 

 

Kilde: arbeidstilsynet.no

Legg til favoritter

  • Nothing found

Meld om feil eller send tilbakemelding

Vi setter stor pris på tilbakemeldingen din! Dette hjelper oss med å gjøre siden enda bedre.

Takk!

Stem på din favoritt ide!

Ingen tilbakemeldinger tilgjengelig
Feedback