Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018

Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn