Det er ikke funnet nye områder hvor rettsanvendelsesfeil har ført til feilaktig tiltale eller tilbakekreving. Det viser NAVs vurdering av stønadsområder som er omfattet av EØS-regelverket.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no

Nyheter

View all posts

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of sermo.no and leksjon.no, many of the improvements made are driven by feedback from people like you!

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback