Finner ikke nye systematiske feiltolkninger av EØS-regelverket

Det er ikke funnet nye områder hvor rettsanvendelsesfeil har ført til feilaktig tiltale eller tilbakekreving. Det viser NAVs vurdering av stønadsområder som er omfattet av EØS-regelverket.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no