Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.
Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten.
Her kan du ta testene:

Forberedelse og pensum

Pensum: Skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Litt om de offisielle prøvene
Alle som har fylt 20 år kan ta kunnskapsprøvene. Dersom du ønsker å bli styrer eller stedsfortreder på utesteder og
steder der det serveres alkohol må du ha bestått kunnskapsprøven (skjenkebevilling).
Skal du drive med salg av alkohol som i butikk o.l. trenger du bestått kunnskapsprøve i salgsbevilling.
Dersom du ikke har bestått prøve vil du altså ikke blie godkjent som styrer eller stedsfortreder.
Pris på prøvene:
I 2020 er prisen 400kr for påmelding og påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved mangel på oppmøte
untatt hvis du har gyldig legeerklæring.

PENSUM TIL PRØVENE

 

Pensum for salgsbevilling

 • Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
 • Alkoholforskriften kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

 

Pensum for skjenkebevilling

 • Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.
 • Alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

 

Pensum for kontrollører

 • Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9
 • Alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om

 • Aldersgrenser
 • Kontroll
 • Begrepet ”åpenbart påvirket”

 

Pensum for etablererprøven

Pensum til prøven er basert på materiale fra læreboken: Læremateriell – Etablererprøven (vinn.no)

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

 

 

 

Hvor tar du prøvene?

Oslo: I Næringsetatens lokaler, Tollbugata 27, 5. etasje (inngang Øvre Slottsgate), 0157 OSLO.

Bergen: Strandgaten 5, 5.etg

Trondheim: Leutenhaven, Erling Skakkes gt. 40, inngang B, 2. etg

Sandnes: Vagleveien 163, 4323 Sandnes

 

Sjekk din kommunes hjemmesider for hvor prøvene avholder for kunnskapsprøven for skjenkebevilling\salgsbevilling\etablererprøven

Gjennomføring av prøvene

 • Du kan ta prøvene på tirsdager, onsdager og torsdager kl. 09.30 og 12.30 og på mandager kl. 14.00.
 • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass,
 • førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok, som Næringsetaten har til utlån.
 • Det er ikke anledning til å bytte dato for en påmelding til prøve

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
 • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.
 • Dette må avtales på forhånd, ring 23 46 00 10.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Påmelding og betaling (Næringsetaten) OSLO

Påmelding og betaling (Næringsetaten) BERGEN

Påmelding og betaling (Næringsetaten) TRONDHEIM

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den epostadressen du brukte ved påmelding. Har du behov for en kopi av beviset kan du få dette ved å logge inn på Altinn eller Min side.

 Hvorfor er alkoholloven så streng?

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkohol­  bruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdigedrikkevarer.
Helsedirektoratet har en håndbok som også inneholder mye nyttig informasjon. Last ned alkoholhånboken i PDF format.

 

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of sermo.no and leksjon.no, many of the improvements made are driven by feedback from people like you!

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback