Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn