Talet på ledige stillingar gjekk opp med 900 frå 3. til 4. kvartal 2019. Mykje av auken kom i varehandel, ei næring som har hatt svingingar dei siste kvartala.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn

Nyheter

View all posts

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of example.com , many of the improvements made to example.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make example.com the best.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback