Retningslinjer for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi

For denne ordningen er det en forutsetning for stønad at det foreligger et nødvendig behov for behandling og/eller forebygging av amblyopi.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no