Ny praksis for sammenlegging av medlemskapstid i Norge og andre EØS-land

Etter en kjennelse i Trygderetten sommeren 2019 har Arbeids- og sosialdepartementet kommet fram til at praksisen i en bestemt type EØS-saker skal legges om. 

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no