Fra 2021 er det nytt skjema for arbeidskraftundersøkelsen. Dette vil gi endringer i statistikken. Det vil også bli et opphold i publiseringen av tall fra AKU. Det vil ikke bli publisert månedsstatistikk før hele første kvartal er avsluttet.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn

Nyheter

View all posts

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of sermo.no and leksjon.no, many of the improvements made are driven by feedback from people like you!

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback