Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen

Dette er blant funnene i Internrevisjonen i NAVs kartlegging av etatens feiltolkning av  EØS-forordningen. Nå vil arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng etablere en juridisk avdeling med et særskilt EØS-ansvar, innføre ny arbeidsmetodikk inn mot EØS-lovgiving og bedre informasjonsflyten.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no