En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020. Mye av dette skyldes at de med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i de næringene som ble mest rammet av koronatiltakene.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn

Nyheter

View all posts

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of sermo.no and leksjon.no, many of the improvements made are driven by feedback from people like you!

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback