Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn