Fra papir til skjerm – søknader om arbeidsmarkedstiltak og tilskudd fra NAV digitaliseres

Fra slutten av januar 2019 kan arbeidsgivere søke om tilskudd digitalt i Altinn.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no