Etter å ha gått gjennom systemene for å finne personer som feilaktig har fått krevd tilbake penger av NAV, nedjusterer NAV nå antall berørte fra 2 400 til i underkant av 2 000 saker.

Les mer

Kilde: Nyheter fra nav.no

www.nav.no

Nyheter

View all posts

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of example.com , many of the improvements made to example.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make example.com the best.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback