Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

Færre unge går ut i arbeid i årene etter endt skolegang, og en økende andel mottar i stedet helserelaterte ytelser. Denne utviklingen er særlig tydelig hos kvinner i majoritetsbefolkningen som ikke har fullført videregående skole.

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå – Nyheter for arbeid-og-lonn

Siste nyheter innenfor arbeid-og-lonn