Starte din egen bedrift – Rimelig kurs med mye informasjon

Nettkurs
jan 3, 2018
PrisGratis

Med vår enkle og lett forståelige kurs finner du fort ut hvordan du kommer deg inn i næringslivet. Vi går gjennom regnskap, regler, merverdiavgift og dine plikter som selskap overfor myndighetene.

Kursvarighet: ca. 3 timer

 

Du får hjelp til å velge hvilken selskapsform du ønsker og som best passer til dine behov.

Selskapsformer i Norge:

Aksjeselskap (AS)
Allmennaksjeselskap (ASA)
Europeisk selskap (SE)
Ansvarlig selskap med udelt deltakeransvar (ANS)
Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar (DA)
Andelslag med begrenset ansvar (BA) (Samvirkeforetak stiftet før 1.januar 2008)
Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak) (ENK) er en enkeltpersons næringsvirksomhet .
Fylkeskommunalt foretak (FKF)
Kommunalt foretak (KF)
Kommandittselskap (KS)
Stiftelse Selveiende formueverdi
Indre selskap «hemmelig selskap»
Interkommunalt selskap (IKS)
Samvirkeforetak (SA) (Samvirkeforetak stiftet etter 1.januar 2008)
Gjensidig forsikringsselskap (GFS)
Statsforetak (SF)
Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)

Regnskap

Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner. Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr 31/12, mens resultatet viser den økonomiske utviklingen mellom to perioder eller hvordan fortjenesten har fremkommet.[1] Det er flere interessenter til en bedrifts regnskap både internt og eksternt, for eksempel nåværende og potensielle eiere (investorer), myndigheter, ansatte, kunder og leverandører, banker og finansinstitusjoner, ledelsen og styret. Det er viktig å huske på at alle bilag skal oppbevares i ti år. Dette kan gjøres elektronisk eller permbasert.

Merverdiavgift

Merverdiloven eller lov om merverdiavgift (19. juni 2009 nr. 58) trådte i kraft 1. januar 2010. Den erstattet lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, en lov som gjaldt fra 1. januar 1970 ut 2009. Den nye loven inneholder svært få materielle endringer sett i forhold til den gamle, og endringene er i hovedsak begrunnet i behovet for redaksjonell opprydning og strukturering.Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kroner.

Kurset inkluderer omfattende informasjon om:
Kapittel 1Introduksjon
Kapittel 2Selskapsformer
Kapittel 3Regnskap
Kapittel 4Skatter og avgifter
Kapittel 5Selvangivelse
Kapittel 6Merverdiavgift