Hva kan du om veitrafikkloven?

Kurs prosess
 Velg del:

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, og skiltsystemet må være mest mulig i samsvar med internasjonal praksis. Det nasjonale regelverket for trafikkskiltene er gitt i vegtrafikkloven, skiltforskriften og skiltnormalen. Statens veivesen

 

Velg test fra høyre panel for å ta testen.